Ett steg i taget

mot en hållbar framtid

Hållbara produkter 
Stödjer den gröna agendan

Biofuel Express arbetar aktivt med att omvandla tung transport till fossilfria bränslen och att avkoldioxidisera kundernas hela leveranskedja – vårt mål är att vara en del av hela resan och göra våra kunders väg mot mindre utsläpp så enkel som möjligt genom våra förnybara produkter och genom vår vägledning och expertis.

Målet att avkoldioxidisera transportsektorn och våra kunders leveranskedjor uppnås främst genom våra förnybara och hållbara produkter som HVO100 Förnybar Diesel, B100 Biodiesel RME Premium och biogas. Alla dessa produkter har flera miljö- och klimatfördelar och stöder hållbara leveranskedjor genom att tillverkas av antingen förnyelsebara råvaror eller avfall.

Vad är din hållbarhetsambition?

Vi bör alla anstränga oss för att minska vår miljöpåverkan.

Många företag har redan åtagit sig att övergå till en lågkolsekonomin genom att sätta större och djärvare miljömål som är förenliga med det tempo som rekommenderas av klimatforskare för att begränsa de värsta effekterna av klimatförändringarna.

Att minska CO2-utsläppen skyddar vårt klimat och våra samhällen, men det är också en sund affärsidé.

Vi kommer att hjälpa dig i processen mot en lågkolleveranskedja och stödja dig genom att utforma ett affärsfall som passar ditt företag och stödjer dess miljöambitioner.

Hållbarhet i hjärtat

Att integrera hållbarhet i vår organisation och affärsstrategi är en nyckelfaktor för att bygga en sund, stabil och motståndskraftig verksamhet. Som ett resultat har Biofuel Express identifierat nyckelområden som har störst påverkan på vår miljöpåverkan och som också är av yttersta vikt för våra intressenter och vår verksamhet. Med dessa områden i åtanke har tydliga hållbarhetsmål och förväntningar för organisationen satts.

Vi använder nyckeltal för hållbarhetsprestanda (KPI:er) för att uppnå de identifierade hållbarhetsmålen, vilket gör det möjligt för oss att upptäcka områden för förbättringar och samla relevant data för att följa upp framsteg. Dessutom är hållbarhet också integrerat över inköpsfunktioner, och vi engagerar våra affärspartners och andra medlemmar i vår värdekedja, vilket säkerställer att de genomför hållbara metoder.

De bästa biobränslena på marknaden

HVO100 Förnybar Diesel

 • Upp till 90% minskning av CO₂ jämfört med vanlig diesel.
 • Doftfri och mindre lokala utsläpp.
 • Högre cetantal, mer kraft till motorn.
 • Minskar motorbuller (dB).
 • Överlägsen prestanda ned till -32°C.
 • Utmärkta lagringsegenskaper, ingen förlust av kvalitet.
Mer om HVO100

B100 Biodiesel RME Premium

 • Upp till 70% minskning av CO₂.
 • Bästa RME biodieseln på marknaden.
 • Strategiskt utvecklad för 100% användning.
 • Patenterad avslutning.
 • Kan användas vid låga temperaturer ner till -20°C.
 • Hållbart körande.
Mer om B100

Biogas

 • Mer än 100% minskning av CO₂.
 • Minskar NOx-gaser med 70%.
 • Stora mängder avfall används och näringsämnen återvinns.
 • Produceras av danska biogasanläggningar.
 • Överlägsna kylegenskaper ned till -82°C.
 • Återvinner kväve (25%), fosfor (60%) och kalium (100%).
Mer om biogas

Biofuel Express Insight 
Hållbarhet gjort enkelt

Biofuel Express Insight ger en överskådlig bild av bränsleförbrukning, fullständig hållbarhetstransparens och dokumentation med bara några få klick.

Syftet är att ge fullständig insikt och därmed fungera som ett verktyg för att minska deras klimatpåverkan, samt dokumentera de uppnådda CO2-besparingarna. På så sätt kan kunderna möta dagens och framtidens ökade krav på miljö och klimat:

 • Följ CO2-minskningarna
 • Spåra bränsleförbrukningen i realtid
 • Ladda ner hållbarhetsrapporter
 • Insyn i råvaror och deras ursprung