Säker övergång för

en transparent förändring

Vi skapar transparens
hela vägen

För att säkerställa en säker övergång till en fossilfri drift är det avgörande för oss att allt är certifierat när det gäller spårbarhet och inte minst tillhandahåller giltig dokumentation som skapar insikt om produkternas klimatpåverkan. Våra bränslen produceras från hållbara resurser, där de återbildas på kort tid, snarare än fossila bränslen som spenderar miljontals år när det gäller kolcykeln.

I detta avseende har vi också skapat Biofuel Express Insight, som en extra service för våra kunder, där det är möjligt att få ännu större insikt i ditt företags bränsleförbrukning genom t.ex. hållbarhetsrapportering, en översikt över din CO2-reduktion, de exakta råmaterialen som finns i ditt bränsle och dokumentation som du kan använda för att skapa transparens för dina kunder.

Kvalitets- och miljöcertifieringar

Biofuel Express är ISO-certifierat när det gäller våra kvalitets- och miljöledningssystem, vilket visar våra pågående ansträngningar och strategiska fokus på miljön och kvalitetssäkring av processer.

Tillförlitlighet och hållbarhet är nyckelfaktorer för oss. Vi är ISO-certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001, vilket innebär att våra kunder och partners kan vara säkra på att vi systematiskt förbättrar vår kvalitet och fokuserar på en hållbar miljö samt säkerställer att vi uppfyller våra kunders krav.

ISO 9001 är en internationell standard för kvalitetsledningssystem, vilket innebär att vi aktivt arbetar kontinuerligt för att förbättra vårt företag och våra processer samt säkerställa kvaliteten på våra tjänster och produkter.

ISO 14001 är en internationell standard för miljöledningssystem, som säkerställer att vi kontinuerligt arbetar för att minska vår negativa miljöpåverkan och följa tillämpliga lagkrav.

Certifieringen utfördes av Scandinavian Business Certification i enlighet med SS-EN ISO 9001:2015 och SS EN ISO 14001:2015-standarderna.

Hållbarhetscertifiering

Biofuel Express' produkter är ISCC-certifierade, vilket är ett av världens ledande certifieringssystem vars syfte är att skapa transparens kring hållbara lösningar, så att råmaterialen är helt spårbara genom hela leveranskedjan.

Det kan variera hur mycket CO2 som minskas, eftersom det beror på sammansättningen av råmaterialen, liksom vilken produkt det är.

B100 Biodiesel RME minskar upp till 70 %, medan HVO100 förnybar diesel minskar med upp till 90 % jämfört med vanlig diesel, vilket är ISCC-certifierat.

Anledningen till att bränslena inte minskar 100 % är att det i vissa delar av produktionsprocesserna, när man ser på helheten enligt cradle-to-grave-principen, ingår lösningar som inte är 100 % koldioxidneutrala.

Det är framför allt i distribution och transportprocesser där det kan finnas en större CO2-belastning, t.ex. vid insamling av råmaterial, eller i samband med skörd och sådd av raps till B100. Dock pågår kontinuerligt arbete med att minska dessa CO2-utsläpp för att göra bränslena ännu mer klimatvänliga och uppnå en ännu större CO2-minskning.

Råmaterial

Våra råmaterial består främst av avfall och restprodukter. B100 är en biprodukt från rapsproduktion, där ungefär hälften av rapsen produceras till djurfoder. HVO100 består främst av rester från kött- och fiskindustrin, men även av t.ex. använd matolja eller restprodukter och avfall från framställningen av vegetabilisk olja. För HVO motsvarar det 90 % av bränslet som kommer från rester och avfall.

Det är särskilt viktigt för oss att inte kompromissa med kvaliteten och ursprunget för materialen, och därför får det inte vara i konflikt med livsmedelsproduktion, avskogning eller belasta klimatet och miljön.

De bästa biobränslena på marknaden

HVO100 Förnybar Diesel

 • Upp till 90% minskning av CO₂ jämfört med vanlig diesel.
 • Doftfri och mindre lokala utsläpp.
 • Högre cetantal, mer kraft till motorn.
 • Minskar motorbuller (dB).
 • Överlägsen prestanda ned till -32°C.
 • Utmärkta lagringsegenskaper, ingen förlust av kvalitet.
Mer om HVO100

B100 Biodiesel RME Premium

 • Upp till 70% minskning av CO₂.
 • Bästa RME biodieseln på marknaden.
 • Strategiskt utvecklad för 100% användning.
 • Patenterad avslutning.
 • Kan användas vid låga temperaturer ner till -20°C.
 • Hållbart körande.
Mer om B100

Biogas

 • Mer än 100% minskning av CO₂.
 • Minskar NOx-gaser med 70%.
 • Stora mängder avfall används och näringsämnen återvinns.
 • Produceras av danska biogasanläggningar.
 • Överlägsna kylegenskaper ned till -82°C.
 • Återvinner kväve (25%), fosfor (60%) och kalium (100%).
Mer om biogas