Din leverantör av  
fossilfritt bränsle

Grönt bränsle till företag

Biofuel Express är en ledande distributör av 100% icke-fossila bränslen, såsom HVO100 Förnybar Diesel och B100 Biodiesel RME Premium. Våra kunder är företag som erbjuder miljövänlig transport till kunder med höga krav på miljön och CO2-reduktioner.

På Biofuel Express får du en partner som levererar den bästa produktkvaliteten på marknaden, samt professionell teknisk och lagstiftningsmässig rådgivning. Dessutom får du extra värde genom tillgång till den nödvändiga intelligensen och miljödokumentationen som uppfyller kundens miljökrav och dokumenteras individuellt. Våra certifierade kvalitets- och miljöledningssystem säkerställer höga standarder från första beställning till kontinuerlig leverans.

På leverantörssidan samarbetar vi med några av världens ledande producenter av biobränslen. Produkterna håller högsta kvalitet och uppfyller alla EU-kriterier för förnybara bränslen. De uppfyller också kraven från de största motortillverkarna, såsom Scania, Volvo, Mercedes och MAN.

Läs mer om fördelarna med vårt kvalitetsbiobränsle.

Sparade CO2-utsläpp hos våra kunder under 2022

0
Ton CO2-reduktion
0%
Total CO2-reduktion
0
Människors årliga CO2-utsläpp

Är du redo att påbörja den gröna omställningen?

Biofuel Express 
Översikt

Biofuel Express strävar efter att vara den största biobränslespecialisten samtidigt som vi minskar CO₂-utsläppen för våra kunder inom transportsektorn.

Målet är att öka tillgängligheten av biobränslen på marknaden genom att kombinera insikter om motorer, biobränsleprodukter och lagstiftning för riktad försäljning av lågkolhydratbiobränsle till förmån för både buss- och lastbilskunder, samt för miljön.

Vi specialiserar oss på att konvertera bussar och lastbilar från diesel till 100% fossilfri drift och har levererat biobränslen till lastbilar och bussar i över 15 år. Vi har utvecklat nära och långsiktiga partnerskap med våra kunder. Vår fortsatta ambition är att vara kundens naturliga val av leverantör.

Biofuel Express 
Prestationer

Som kund hos Biofuel Express får du personlig service. Våra specialister delar med sig av sin kunskap och erfarenhet från biobränslebranschen för att skräddarsy en lösning som passar ditt företag, förbättrar bränsleekonomin och ökar din konkurrenskraft.

Biofuel Express grundades 2008 och har varit en av pionjärerna på den skandinaviska marknaden för 100% icke-fossila bränslen. Med 15 års erfarenhet och genom talrika konverteringar från fossila till icke-fossila bränslen har företaget blivit en ledande distributör av 100% icke-fossila bränslen i Skandinavien för både kollektivtrafik- och åkeriföretag, bland annat tack vare ett starkt nätverk av stationer för tunga lastbilar på strategiska nyckelplatser till konkurrenskraftiga priser.

Vårt fokus är marknaden för 100% biobränslen, då vi brinner för de positiva miljöeffekterna av förnybara bränslen.