Produkter

Få en översikt över våra högkvalitativa bränslen

HVO100 Förnybar Diesel

 • Upp till 90% minskning av CO₂ jämfört med vanlig diesel.
 • Doftfri och mindre lokala utsläpp.
 • Högre cetantal, mer kraft till motorn.
 • Minskar motorbuller (dB).
 • Överlägsen prestanda ned till -32°C.
 • Utmärkta lagringsegenskaper, ingen förlust av kvalitet.
Mer om HVO100

B100 Biodiesel RME Premium

 • Upp till 70% minskning av CO₂.
 • Bästa RME biodieseln på marknaden.
 • Strategiskt utvecklad för 100% användning.
 • Patenterad avslutning.
 • Kan användas vid låga temperaturer ner till -20°C.
 • Hållbart körande.
Mer om B100

Biogas

 • Mer än 100% minskning av CO₂.
 • Minskar NOx-gaser med 70%.
 • Stora mängder avfall används och näringsämnen återvinns.
 • Produceras av danska biogasanläggningar.
 • Överlägsna kylegenskaper ned till -82°C.
 • Återvinner kväve (25%), fosfor (60%) och kalium (100%).
Mer om Biogas

Diesel

 • Upp till 7% RME-biodiesel
 • Uppfyller kraven enligt den europeiska dieselstandarden EN590
Mer om Diesel

AdBlue

 • Omvandlar skadliga NOx från dieselmotorer till ofarligt kväve
Mer om AdBlue

Biofuel Express Insight 
Hållbarhet på ett enkelt sätt

Biofuel Express Insight ger en överskådlig bild av bränsleförbrukning, fullständig hållbarhetstransparens och dokumentation med bara några få klick.

Syftet är att ge fullständig insikt och därmed fungera som ett verktyg för att minska deras klimatpåverkan, samt dokumentera de uppnådda CO2-besparingarna. På så sätt kan kunderna möta dagens och framtidens ökade krav på miljö och klimat:

 • Följ CO2-minskningarna
 • Spåra bränsleförbrukningen i realtid
 • Ladda ner hållbarhetsrapporter
 • Insyn i råvaror och deras ursprung