Förstärkning till Team Germany

1. juli 2024
3 minutes read

Biofuel Express och Neste samarbetar för att ta Neste MY Renewable Diesel™ till Tyskland

Som en ledande leverantör av biobränslen i norra Europa är Biofuel Express stolta över att kunna tillkännage ett strategiskt partnerskap med Neste för att ta Neste MY Renewable Diesel™ till den tyska marknaden. Biofuel Express kommer att hantera distribution och försäljning av Neste MY Renewable Diesel i Tyskland, medan Neste kommer att säkerställa tillgången på tillräckliga volymer av bränslet.

“Vi är glada över att fördjupa vårt partnerskap med Neste,” säger Bruno Walter, VD för Biofuel Express GmbH. “Tillsammans är vi engagerade i att förse den tyska marknaden med biobränslen av högsta kvalitet, vilket ger företag möjlighet att göra bättre val och bidra till en mer hållbar framtid.”

Neste MY Renewable Diesel är ett premiumbränsle framställt av 100 % förnybara råvaror. Denna förnybara diesel, även känd som “HVO100,” erbjuder en betydande minskning av växthusgasutsläpp, vilket bidrar till renare luft och en hälsosammare miljö. Genom att byta från fossil diesel till Neste MY Renewable Diesel kan tyska transportföretag minska växthusgas (CO2e) utsläpp med upp till 90 procent* över bränslets livscykel.

“Vi är mycket glada över att utöka vårt erbjudande av Neste MY Renewable Diesel på den tyska marknaden tillsammans med Biofuel Express,” säger Per Emanuelson, försäljningschef för affärsenheten Renewable Products på Neste. “Biofuel Express har varit en värdefull partner för Neste på den svenska marknaden sedan 2019 och i Danmark sedan 2023. Detta partnerskap kommer att hjälpa tyska transportföretag att avsevärt minska växthusgasutsläppen från deras befintliga flotta genom att byta från fossil diesel till förnybar diesel.”

Neste MY Renewable Diesel är en del av Nestes bredare åtagande att stödja företag i att minska deras koldioxidavtryck och uppnå sina hållbarhetsmål. Samarbetet med Biofuel Express markerar ett betydande framsteg i att göra förnybara bränslen mer tillgängliga för den tyska marknaden och banar väg för en renare och mer hållbar framtid.

Mer information om Neste MY Renewable Diesel och dess fördelar

*Reduktionen av växthusgas (CO2e) utsläpp kan vara upp till 90 % över bränslets livscykel jämfört med fossil diesel. Metoden som används för att beräkna livscykelutsläpp och resultatet är baserat på EU:s direktiv om förnybar energi (2009/28/EG).

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

*” anger obligatoriska fält

Hidden