Miljöinformation

Senast uppdaterad: 13 september 2023

Från den 1 oktober 2021 finns krav på att miljöinformation om drivmedel ska presenteras med hjälp av en dekal vid bränslepumpen. Miljöinformationen gör det lättare för dig som konsument att jämföra olika drivmedel och drivmedelsprodukter. Här får du veta mer om miljöinformationens innehåll, syfte och ansvaret hos aktörerna.

Om du har ytterligare frågor som du inte kan hitta svar på på sidan, är du alltid välkommen att kontakta oss på e-post mail@biofuel-express.com eller på tel. +46 418 495 120.

Miljöinformation 2022 för Neste MY Förnybar Diesel

Vid framställning av HVO100 Förnybar Diesel används vätgas, som delvis har sitt ursprung i fossil naturgas. Vätgasen skall i sig inte definieras som en råvara, utan den används i den kemiska processen för att ta bort syre från de fettsyror som utgör den förnybara råvarubasen. Det är därför korrekt att i viss utsträckning härleda spår av fossilt ursprung till den färdiga HVO100-produkten.

RåvarerAndel (%)Ursprungsländer
Animaliska fetter kategori 1-20,8Finland
Animaliska fetter övrigt56,16Argentina, Australien, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Indien, Irland, Italien, Japan, Kanada, Kroatien, Litauen, Nederländerna, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydkorea, Tjeckien, Tyskland, Ukraina, Ungern, Uruguay, USA, Österrike
Använd matolja0,76Australien, Indonesien
PFAD (Palm Fatty Acid Distillate)24,70Indonesien, Malaysia, Raps, Australien, Frankrike, Lettland, Tyskland, Ukraina
Övrig fossil tillsats0,08Ursprung okänt
Läs mer om HVO100 Förnybar Diesel

Miljöinformation 2022 för B100 Biodiesel RME Premium

Vid tillverkningen av B100 Biodiesel RME Premium används rapsolja och metanol. Slutprodukten RME innehåller därför rester av fossil metanol, men detta är bara som en del av utvecklingsprocessen och fungerar inte som en råvara.

Ursprungsländer: Danmark 68%, Frankrike 7,5%, Litauen 6,7%, Tjeckien 5,4%, Lettland 4,5% och övriga 7,9%.

RåvarerAndel (%)Ursprungsländer
Rapsolja100Förenta Staterna, Argentina, Storbritannien, Spanien, Uruguay, Tyskland, Italien, Polen, Frankrike, Nederländerna, Nya Zeeland, Danmark, Belgien, Sverige, Kanada, Irland, Österrike, Australien, Portugal, Rumänien, Vietnam, Indien, Ungern, Israel, Slovenien, Grekland, Kroatien, Tjeckien, Litauen, Slovakien, Sydkorea, Japan, Kina, Ukraina, Serbien.
Läs mer om B100 Biodiesel RME Premium

Miljöinformation 2022 för Truck Diesel

Som en möjlighet att tillgodose kunder där de befinner sig i konverteringsprocessen har vi diesel baserad på råolja vid stationerna och som bulk som kan tankas eller blandas med förnybar diesel efter behov.

Läs mer om Diesel