Vad är Scope 1, 2 och 3-utsläpp?

1. maj 2024
3 minutes read

Inom hållbarhetsrapporteringens värld kan det vara lika utmanande som väsentligt att navigera genom djungeln av invecklade riktlinjer och regler kring rapporteringen av växthusgasutsläpp (GHG). På Biofuel Express är vår mission tydlig: att minimera koldioxidutsläpp inom transportsektorn, rusta våra kunder med den kunskap och de verktyg som krävs för att göra meningsfulla framsteg mot en grönare framtid. Centralt för denna mission är således att avdramatisera de grundläggande principerna för GHG-rapportering, i synnerhet inom transportsektorn där utsläpp spelar en betydande roll.

Bakgrund och syfte

GHG Protocol, ett allmänt accepterat och etablerat ramverk för företags GHG-redovisning och rapportering, karakteriserar ett företags utsläpp i tre distinkta kategorier kända som Scope 1, 2 och 3. Dessa kategorier utgör en grundprincip för förståelse, mätning och slutligen minskning av utsläpp över olika branscher. För Biofuel Express handlar tydliggörandet av dessa “scopes” inte bara om kunskapsspridning; det handlar om att ge våra kunder kompetens som skapar engagemang och en vilja att fatta informerade beslut som överensstämmer med deras hållbarhetsmål.

Definiera omfattningarna

Scope 1-utsläpp omfattar direkta GHG-utsläpp som uppstår från källor ägda eller kontrollerade av en organisation. Inom ramen för transportsektorn kan detta inkludera utsläpp från företagets fordon, såsom lastbilar eller och övriga fordonsflottor.

Scope 2-utsläpp avser indirekta utsläpp som är förknippade med genereringen av köpt el, ånga, värme eller kyla som konsumeras av den rapporterande enheten. Även om dessa utsläpp kanske inte härstammar direkt från organisationens verksamhet, utgör de ändå enbetydande pusselbit i dess koldioxidavtryck.

Scope 3-utsläpp representerar alla andra indirekta utsläpp som uppstår i värdekedjan för den rapporterande enheten, inklusive både uppströms- och nedströmsaktiviteter. Inom transportsektorn kan Scope 3-utsläpp omfatta utsläpp från affärsresor, anställdas pendling och transport av varor och tjänster.

Varför arbeta i linje med scopes

Att följa GHG Protocols tre “scopes” handlar inte bara om efterlevnad; det är en strategisk nödvändighet för organisationer som är engagerade i hållbarhet. Genom att beskriva utsläpp i dessa distinkta kategorier kan företag få en omfattande förståelse för sitt koldioxidavtryck och identifiera områden för förbättring. Genom ramverket kan företag sätta upp välgenomtänkta hållbarhetsmål, engagera intressenter genom träffsäker hållbarhetsrapportering och transparens samt driva innovation mot grönare teknik för att erhålla ökad lönsamhet och minimera hållbarhetsrelaterad risk.

Slutsats

Hållbarhetsrapportering kan vara ett mycket komplicerat åtagande och därför är klarhet av yttersta vikt. Genom att reda ut komplexiteten av Scope 1, 2 och 3-utsläpp vill vi rusta våra kunder med den grundläggande kunskap som krävs för att navigera mot lägre utsläpp. På Biofuel Express sträcker sig vårt åtagande längre än att bara tillhandahålla information; vi rustar våra kunder med motivation och förmåga att leda kampen om en mer hållbar framtid, ett utsläpp i taget.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

*” anger obligatoriska fält

Hidden